Traject 1

PRAKTIJKGERICHT CURRICULUMONTWERP

Onder praktijkgericht leren verstaan we een vorm van onderwijs waarbij leerlingen levensechte en realistische opdrachten uitvoeren. Het levensechte karakter komt naar voren door de koppeling met maatschappelijke thema’s en dilemma’s. Tijdens dit traject van De Onderwijsarchitecten gaan we aan de slag met een vast team van docenten. Samen ontwikkelen we een onderwijsaanbod dat past bij de school en dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. We werken toe naar een team dat zelf in staat is om het onderwijs op school te (her)ontwerpen naar een praktijkgericht curriculum

We werken vanuit de ontwerpprincipes van Design Thinking. Naast aandacht voor praktijk en het creatieve proces werken we vanuit een stevige theoretische basis.

Traject 2

CURRICULUMONTWERP BIJ MVT

Hebben jullie al tijden het plan om jullie doorlopende leerlijnen goed onder de loep nemen, maar komt het er niet van? Leven er binnen de sectie verschillende ideeën over wat de beste aanpak is om een taal te leren? Ervaren jullie leerlingen een ‘knik tussen het programma in de onder- en de bovenbouw?

Dan is het nu het moment om in actie te komen en doelgericht en concreet met je sectiegenoten aan de slag te gaan met jullie programma. De trainers van DeOnderwijsarchitecten denken graag met jullie mee. In vier dagdelen werken we samen met jullie aan een compleet en samenhangend ontwerp van jullie doorlopende leerlijn.

Reviews:

Masja liet onze vakgroep op een effectieve manier nadenken over onze visie op ons vak en de vraag welke leeropbrengsten we beogen. Daar hebben we passende, doorlopende leerlijnen bij ontwikkeld volgens het achterwaarts ontwerpmodel. In vier inspirerende en afwisselende bijeenkomsten is het raamwerk ontstaan dat nu de basis vormt voor onze vernieuwde werkwijze waar we zelf weer energie van krijgen. 

(Diana Zuidema, sectie Frans,  Thorbecke SG Zwolle) 

 

Op een hele praktische en efficiënte manier hebben wij een visie en leerlijnen kunnen ontwikkelen waarmee wij stapsgewijs heel duidelijk ons talenonderwijs kunnen verbeteren. We hebben een goede balans kunnen vinden tussen "wat werkt", "wat willen we " en "wat is haalbaar". De grootste winst voor de vakgroep is dat er een stevige basis is gelegd en we meer oog hebben voor elkaars inbreng en kwaliteiten om de leeropbrengsten van onze leerlingen verder te versterken. En het was ook nog eens heel leuk! 

(Samira Lahri, sectie Engels,  Kaj Munk College Hoofddorp)